Sandefjord medisinske senter søker erfaren lege som er spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin. Vi organiserer kommunens kliniske legetjenester, og har fordelt drøyt 12 legeårsverk på de kommunale legeoppgavene som ikke hører til fastlegeordningen og legevakt. Legetjenesten ledes av spesialist i allmennmedisin, og det er etablert et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for legetjenesten. Pga kommunens ansvar for leger i spesialisering, trenger vi nå en faglig engasjert vikar.

Vi håper du er den rette til å jobbe med varierte og faglig utfordrende oppgaver sammen med oss!

Oppgavene vil variere og rullere med øvrig legetjeneste, og det dreier seg om legeoppgaver i:
 • Sykehjem, både korttid, langtid og utskrivingsklare fra sykehus
 • ØHD
 • Daglegevakt
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Helsestasjon for ungdom
Kvalifikasjoner:
 • Spesialist i allmennmedisin, eller oppnådd vaktkompetanse iflg Akuttmedisinforskriften
 • Erfaring fra sykehjemsarbeid
Vi søker deg som også har følgende egenskaper:
 • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • God evne og lyst til å samarbeide tverrfaglig
 • Jobber selvstendig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, også med pasienter i livets siste fase
 • Løsningsorientert og fleksibel, siden vi har mange oppgaver å løse
Vi tilbyr:
 • Et veldig godt arbeidsmiljø
 • Meritterende tjeneste til spesialiteten allmennmedisin
 • Deltakelse i forbedringsarbeid og spennende tverrfaglige samarbeidsarenaer
 • God pensjonsordning i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Lønn etter avtale
 • Det er store muligheter for forlengelse/tilbud om fast stilling
Spørsmål om stillingen rettes til Susanne Prøsch, overlege kliniske legetjenester.
Vi ønsker tiltredelse snarest og helst innen 1. mars 2020
Kun søkere med minimum gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1-tjeneste, og minst 2 referanser blir vurdert.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Prøsch
Tittel: Overlege kliniske legetjenester
Telefon: 91890093
E-post: susanne.monica.prosch@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Sandefjord
Skiringssalveien 26
3208 SANDEFJORD