Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling 

DPS Nordre Østfold er en avdeling med poliklinikker, døgnavdelinger, akutt ambulant team og ACT-team. Vi satser på innovativ forskning og nye behandlingsformer.

DPS har sentral beliggenhet, med lett tilgjengelighet for bil, buss og tog. 

I poliklinikken i Moss arbeider det rundt 20 fagpersoner i tiltalende og adekvate lokaler.

Psykiaterne inngår i tverrfaglige team og er sentral i veiledning av de øvrige profesjoner i enheten.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV, og til lønnsfastsettelse.

 I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Ved siden av å følge opp egne pasienter forventer vi at psykiaterne ivareta veiledningssoppgaver i forhold til LIS, øvrig helsepersonell og fastlegene. Ambulante oppdrag må påregnes. En annen sentral oppgave er vurdering av eksterne henvisninger i samarbeid med inntaksteamet.

Kvalifikasjoner

Søkeren må ha autorisasjon som psykiater og kunne vise til relevant klinisk erfaring fra poliklinisk arbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en robust , vennlig og kompetent person. Vedkommende bør ha gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne.

Vi tilbyr

  • Hos oss får du mulighet for kompetanseheving innen  DBT, MBT, PTSD, OCD og andre relevante psykoterapeutiske retninger
  • Vi har et forskningssteam for innovative behandlingsformer
  • Vi deltar i industrifinansierte utprøvingsprosjekter i samarbeid med Oslo universitetssykehus
  • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93481034
Arbeidssted
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Moss, DPS nordre Østfold
Peer Gyntsvei 72
1535 Moss