Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2020. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (utplassering og NTNU-link) 3-5. år studieår, samt utenlandsstudenter som hospiterer. Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Vakt: Lis-legene deltar i sekundærvakt i 3- delt vaktskikt. Det er tilstedevakt hele døgnet for både primærvakt (turnuslege) og sekundærvakt (Lis-Lege). Vaktene er på om lag 12 timer med vaktskifte  hver dag kl. 08. og kl. 20. 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter klinisk og administrativt arbeidet innenfor det indremedisinske fagområdet, inkl postarbeid, poliklinikk, vakt, internundervisning og annet relevant arbeidet. Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave LiS) forventes også deltagelse i en avdelingens forbedringsprosjekter. 

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.
LIS-lege roterer mellom avdelingens seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege. Gjennomført LiS 1. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsegenskaper, utadvendt og gode kommunikasjonsferdigheter.
Drive og evnen til å lede seg selv i arbeidet og initiativrik.
Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetning. 

Vi tilbyr

Et godt og variert læringsmiljø med dyktige kollegaer, med tidvis krevende oppgaver.
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
Medlem i pensjonsordningen, 2% pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Carl Platou
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098206
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling medisin, Sykehuset Levanger, Klinikk for medisin og rehabilitering
Kirkegt 2
7600 Levanger