Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fast overlegestilling ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Øre-, nese- og halsavdelingen, primært knyttet til Rhino-laryngologisk seksjon.

ØNH-avdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet er den største i Norge og eneste regionsavdeling i Helse Sør-Øst med nesten 3 mill. innbyggere. Avdelingen driver høyspesialisert behandling, forskning og utdanning innen hode-hals (kreft) kirurgi, øresykdommer og audiologi, rhinologiske og laryngologiske sykdommer. Avdelingens kliniske aktivitet er fokusert på region- og landsoppgaver, men har også noe områdefunksjon for Oslo. Avdelingen har landsfunksjon for cochleaimplantat (CI) hos barn, og delt landsfunksjon (med flere avdelinger) for øvre luftveislidelser hos pasienter med cystisk fibrose, og vaskulære anomalier i hode-hals.

Avdelingen har ansvar for 90 % av undervisningen i ØNH ved Universitetet i Oslo, og undervisningen er høyt prioritert. Forskningsaktiviteten er dels knyttet opp mot den kliniske aktiviteten (CI/audiologi, hode-halskreft, rhinolaryngologi) og dels mot laboratorie- og basalforskning relatert til faget.

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes skal kunne inngå i generell bakvakt

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i øre- nese, halssykdommer
 • Den som ansettes må ha erfaring med utredning, behandling og rehabilitering av laryngologiske pasienter, og gode generelle kunnskaper i ØNH.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Klinisk erfaring i laryngologisk kirurgi, og vitenskapelig kompetanse (PhD) vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • I tillegg til formell- og realkompetanse er det viktig at den som ansettes har gode samarbeidsevne og arbeider godt i team, inkludert det multidisiplinære samarbeidet med mange faggrupper.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Opplæring vil bli gitt
 • Utfordrende og variert arbeid

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Harriet Akre
Tittel: Seksjonsleder
E-post: haakre@ous-hf.no
Navn: Terje Andreas Osnes
Tittel: Avdelingsleder
E-post: tosnes@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Øre- nese- og halsavdelingen, Rhinolaryngologi
Rikshospitalet
0372 Oslo