Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Notodden kommune utlyser vikariat i fastlegestilling ved Tinneberget legesenter fra 1.1.20-15.9.20. Stillingen er fastlønnet.
 
Beskrivelse
Legesenteret er samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt og har 10 fastleger og en turnuslege.
Legesenteret bruker SystemX og Pasientsky og det er ansatt sykepleiere som hjelpepersonell. Legesenteret har
vaksinasjonskontor, LAR behandling og sykepleiere som spesialiserer seg innenfor sårstell og diabetes.
 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegepraksis etter gjeldende avtaleverk.
 • Delta i kommunens legevakt, som er et interkommunalt samarbeid med kommunene Bø, Sauherad og Hjartdal med
 • bemannet legevaktsentral på Notodden. Det er 29 fastleger som deltar i legevaktordningen.
 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og avsluttet LIS1.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt kjennskap til norsk lov- og regelverk innenfor helsesektoren er en
 • forutsetning.
 • Primært søkes spesialist i allmennmedisin eller lege som er i gang med denne spesialiseringen.
 • Ved tildeling av hjemmel eller stilling, vil det legges vekt på faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
 
Søker må ha førerkort kl. B og kunne stille bil til disposisjon.
 
I tråd med nye bestemmelser i Helsepersonelloven, vil det bli krevd politiattest.
 
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
 
Vi tilbyr
 • Variasjon i arbeidet
 • Engasjerte kollegaer
 • Gode samarbeidsforhold
 • Faglig utvikling
 
Lønnsvilkår
Ved fastlønnet stilling; lønn etter avtale.
 
Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen
Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Smeland
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97053462
E-post: ingrid.smeland@notodden.kommune.no
Arbeidssted
Tinneberget Legesenter
Sauheradveien 5
3683 NOTODDEN