Vi søker spesialist i anestesiologi som bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø og avdelingens faglige utvikling, har sosial kompetanse og kan jobbe i team.

Sykehuset Namsos har kirurgisk avdeling med ortopedisk og gastrokirurgisk seksjon, gynekologi og fødeavdeling (ca. 350 fødsler per år), ØNH-avdeling, øyeavdeling, medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling, røntgenavdeling, laboratoriet og psykiatrisk avdeling samt AMK i Helse Nord-Trøndelag.

Det gjennomføres ca. 4000 anestesier per år. Anestesiavdelingen har ansvar for intensivavdeling (5 senger) og postoperativ overvåkning (11 senger). Det kreves bred anestesiologisk kompetanse, bl.a. i akuttbehandling av nyfødte og barn.

Anestesiavdelingen har 7 overlegestillinger og 3 utdanningsstillinger (LIS 3).

Kvalifikasjonskrav for stillingen
Den som ansettes forventes å delta i vaktarbeidet og forutsettes å være fysisk og mentalt skikket til tjenesten. Vakttjenesten er 7 delt. Det er utarbeidet tjenesteplan hvor vaktene er innarbeidet. Overlegene bidrar til klinikkens medisinsk faglige utvikling. Arbeidsoppgavene omfatter også undervisning av leger og sykepleiere. Det ønskes at søkeren har erfaring i anestesi til barn.

Godkjent helsepersonell med norsk autorisasjon.
Må beherske norsk (eller skandinavisk språk) muntlig og skriftlig.
Attester og vitnemål og to referanser legges ved søknaden.

Vi har ledig vikariat for overlege - spesialist i anestesiologi til 31.10.20, med mulighet forlengelse. -  Tiltredelse etter avtale .

Den som tilsettes må beherske norsk (eller et annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

   

Arbeidsoppgaver

  • Delta i avdelingens turnus med dag- og vaktarbeid. Oppgaver inneholder anestesi til voksne og barn, behandling av intensivpasienter, innhospital akuttmedisin. Akuttbehandling/stabilisering av barn/nyfødte. Ønskelig med deltakelse i sykehusets palliative team.

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Peter H Heidt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74215441
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi og intensivavdelingen, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos