Kort om arbeidsgiver

Fast 100% stilling som overlege i Generell/ Gastro  kirurgi ved Stord Sjukehus. Seksjonen er en del av Somatisk klinikk, Stord sjukehus Helse Fonna HF.

Tiltredelse etter avtale  

Arbeidsoppgåver

 • Operasjon, poliklinikk, vakt, visittarbeid på post og vurdering av tilvisninger
 • Generell kirurg har beredskapsvakt. Stord sjukehus har akuttfunksjon med traumemottak for ca 50.000 innbyggarar
 • Overlege går bakvakt bak Lis 1 og Lis 2 leger
 • Internundervisning og pasientundervisning, rettleiing av turnusleger og leger i spesialisering er ein viktig del av arbeidet
 • Med bakgrunn i kvalifikasjoner og behov, og dersom søkar ønskjer det, kan det dere rom for å bygge opp nisjefunksjon innan kirurgi
 • Av elektive prosedyrer på operasjon er hovedforkus laparascopisk cholecystectomi, laparakopisk og åpne hernie, proktologi, endovaskulær varicekirurgi og diverse chirurgia minor prosedyrer
 • Laparatopmier og kreftkirurgi er sentralisert til størres sjukehus 

Kvalifikasjonar

 • Dokumentert godkjenning og autorisasjon som spesialist i generell kirurgi og/eller gastrokirurgi
 • Må kunne kommunisere godt på norsk skriftlig og muntlig.
 • Må være sjølvstendig i endoskopisk kirurgi
 • Kirugisk overlege må kunne ta sjølvsendige beslutninger og må ha særs god vurderingskompetanse for potensielle kritiske pasienttilstander.
 • ATLS - kurs eller tilsvarande er et krav
 • Me ser etter ein spesialist som samarbeider godt på tvers av fag og profesjoner. Me ser etter deg som vil bli her over tid og som vil bidra til å nå våre mål om høg fagleg standard, godt arbeidsmiljø og kvalitet i alle ledd av pasientbehandlinga. Det ligg eit potensiale i å delta i vidareutvikling av avdelinga. 
 • Erfaring fra utvikling av rutinar og prosedyrar samt erfaring fra tverrfagleg samarbeid er ønskjeleg 

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Framifrå kommuniksasjonsevner
 • Vere ein god teamarbeider
 • Vere ein trygg og god vegleiar for legar i spesialisering

Vi tilbyr

 • Lønn etter individuell avtale i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskjeleg.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 48037815
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Konst. Seksjonsleiar
Telefon: 53491039
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord