Kort om arbeidsgiver
Vi søker en utviklingsorientert og engasjert helsesjef som er opptatt av samfunnsmedisin og folkehelse. Helsesjefen er leder av samfunnsmedisinsk stab og er en del av lederteamet i tjenesteområdet Helse og velferd. Samfunnsmedisinsk stab har for tiden  14 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. Helsesjefens ansvarsområde dekker et vidt spenn;  fra utvikling av fremtidige helsetilbud til tilsynsoppgaver.
Arbeidsoppgaver:
 • Følge opp og administrere fastlegetjenesten
 • Overordnet fagansvar for:    
  • Legevakttjenesten
  • Sykehjemslegetjenesten
  • Smittevern
  • Miljørettet helsevern
  • Helsemessig beredskap
 • Medisinskfaglig rådgiving til andre kommunale instanser
 • Medisinskfaglig kvalitet- og utviklingsarbeid og faglig samordning av helsetjenester
 • Delta i kommunens folkehelsearbeid
Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver på ledernivå. Vi ønsker oss derfor en leder som skaper oppslutning om felles mål og verdier og som evner å delegere oppgaver og ansvar. Søkere må være åpne og inkluderende, og må ha gode samarbeidsevner og evne til å bygge relevante nettverk.  Involvering av  interne og eksterne aktører i utviklings- og beslutningsprosesser vil være et grunnlag for  å lykkes, så gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller allmennmedisin er en fordel, og det forventes at søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin fullfører slik spesialisering
 • Erfaring fra norsk kommunehelsetjeneste og ledererfaring vil bli vektlagt
Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederoppgave, med et godt støtteapparat og felleskap i et dynamisk lederkollegium med gode
stabs- og støttefunksjoner. Tiltredelse og lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval ved Silje Bolset, tlf.975 59 049 eller Ole Petter Bratteberg, tlf.975 59 036. Søk på stillingen snarest, og senest innen 19. januar 2020. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Mercuri Urval AS
Kontaktpersoner
Navn: Ole Petter Bratteberg
Telefon: 975 59 036
Navn: Silje Bolset
Telefon: 975 59 049
Arbeidssted
Stavanger
Øvre Kleivegate 15
4021 STAVANGER