Kort om arbeidsgiver
Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.
                 
Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå.

Enhet for psykosomatikk/C-L voksen er nå en del av Akuttpsykiatrisk avdeling og er under oppbygging etter en periode med omorganisering. Vi har en ledig overlegestilling for spesialist i psykiatri knyttet til enheten som vi nå lyser ut.

Enheten gir tilsyn til pasienter inneliggende ved Rikshospitalet og utreder pasienter henvist til enheten fra OUS. Rikshospitalet har flere landsfunksjoner bl.a. transplantasjon hvor vi bidrar inn i utredning og behandling. For øvrig samarbeider vi tett med spesialister innen nevrologi, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, kardiologi og hematologi. Utredninger ved enheten inkluderer standardiserte psykiatriske intervjuer og bruk av psykometriske instrumenter i tillegg til psykiatriske anamneseopptak. Enkelte pasienter vil kunne få kortvarig behandling ved enheten. Vi skal bygge opp en spesialisert psykosomatisk poliklinikk.

Enheten arbeider tverrfaglig og det er psykiatere, klinisk psykologspesialister, nevropsykologer og psykiatrisk sykepleier ansatt ved enheten i tillegg til administrativt personale. Avdelingen har tilknyttet en professor og samarbeider med UiO. Det bygges opp psykosomatisk forskning ved enheten, og det forventes at nyansatt overlege ønsker å delta i forskningsaktivitet. Det bygges også opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for å være med å utvikle psykosomatisk medisin. Vi har et godt arbeidsmiljø og et stimulerende faglig og godt samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset.

Det planlegges oppbygging av en C-L vakt tjeneste ved OUS, hvor den som ansettes, må delta. Ønsket tiltredelse er 01.03.20

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av pasienter
Tilsyn
Veiledning
Undervisning
Vaktarbeid knyttet til C-L ved OUS
Forskning

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
Erfaring fra C-L psykiatri er ønskelig
Ønskelig med doktorgrad eller forskningserfaring
Ønskelig med somatisk erfaring
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig
Fleksibilitet
Engasjement for faget
Gode arbeidsvaner

Vi tilbyr

En spennende jobb med faglige utfordringer
Et godt arbeidsmiljø
Utviklingsmuligheter
Deltakelse på kurs nasjonalt og internasjonalt
Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Turid Birgitte Boye
Tittel: Enhetsleder
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykosomatisk/CL-voksen
Ullevål sykehus
0450 Oslo