Kort om arbeidsgiver
I Malvik kommune blir det ledig  fastlegehjemmel ved
Vikhammer legekontor DA. Legekontoret har totalt 4 fastlegehjemler.

Ledig hjemmel har et listetak på 1120 personer, og har pr 01.11.2019
893 personer på listen. Hjemmelen er ledig fra 04.05.2020

Legepraksisene inngår i et økonomisk og faglig fellesskap ved Vikhammer legekontor DA.
Det forutsettes at ny hjemmelsinnehaver inngår kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen ved inntreden i gruppepraksisen.
 
Legekontoret bruker CGM Allmenn Journal med Eportal løsning for elektronisk time og reseptbestilling, og har ellers gode og oppdaterte
IT-løsninger. Se for øvrig legekontorets hjemmeside for mer informasjon: www.vikhammerlegekontor.no
 
Pr i dag er det ikke knyttet kommunal bistilling til den ledige fastlegehjemmelen. Malvik kommune kan i henhold til avtale tilplikte fastlege inntil 7,5 t ukentlig kommunal deltidsstilling.

Malvik kommune deltar i den interkommunale legevakta for Malvik, Midtre Gauldal, Melhus og Trondheim kommuner med tilsammen ca. 241 000 innbyggere.
Vaktene foregår som tilstedevakt med flere kolleger på jobb i legevaktas lokaler i Trondheim, vakttid kl.16.00-23.00.
Vaktbelastningen er i underkant av to vakter pr. måned.
 
Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har legeutdanning fra norsk universitet, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper skriftlig og muntlig for en forsvarlig yrkesutøvelse ved søkertidspunkt. Søkere må ha norsk autorisasjon.
 
Faglige kvalifikasjoner med interesse for allmennmedisin og personlig egnethet med gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 
Mer informasjon om de ledige kommunale avtalehjemlene kan rettes til:
Kommunalsjef Tone Østvang tlf. 992 74 526
Daglig leder ved Vikhammer legekontor DA Aslak Jaryd Johansen
tlf. 411 47 876
 
Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.
Det skal søkes på elektronisk skjema ved søknad på stilling i Malvik kommune. Skjemaet benyttes som utvidet søkerliste og finnes på www.malvik.kommune.no under ”søk stilling”.
Attester og vitnemål tas med ved innkalling til intervju.
Vennligst oppgi e-postadresse og telefonnummer i søknaden.
 
Søknadsfrist: 5. februar 2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone Østvang
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 992 74 526
Navn: Aslak Jaryd Johansen
Tittel: Daglig leder ved Vikhammer legekontor DA
Telefon: 411 47 876
Arbeidssted
Vikhammer legekontor DA
Stasjonsveien 14
7560 VIKHAMMER