Bleikemyr legesenter har i løpet av de siste årene redusert legekapasiteten med 2,5 årsverk, og ser igjen behov for å utvide med en fastlegehjemmel grunnet back-up-funksjon for andre kommunale tjenester. Legesenteret er kommunalt drevet og lokalisert i nordre bydel. Det er per i dag bemannet med tre leger (1 privat hjemmel og 1,5 årsverk fastlønnet), 2 LIS1-hjemler samt 5 årsverk med dyktig hjelpepersonell. Infodoc benyttes som journalsystem. Hjemmelen omfatter også 20% kommunal tilsynslegestilling ved et av byens sykehjem. Hjemmelen er klar for snarlig tiltredelse.

Vilkår reguleres i forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk for privatpraktiserende fastleger, der du blant annet må delta i kommunal legevaktsordning. Haugesund kommune er en del av et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 10 kommuner. Legevakten er lokalisert sentralt i Haugesund og døgnbemannet med både leger og sykepleiere.
 
Kvalifikasjoner:
  • Du må ha norsk autorisasjon som lege og oppfylle kompetansekrav for lege i allmennmedisin eller kunne ansettes som LIS3.
  • Du må ha førerkort
  • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du uten hinder kan kommunisere med pasienter, kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.  
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.
  • Godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse.
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
  • kommuneoverlege Jostein Helgeland – tlf.  52743000
  • helsesjef Tone B. Steinsvåg – tlf. 52744111
 
Søknadsfrist: 10.01.20 – elektronisk søknad sendes på legeforeningen sitt søknadsskjema til postmottak@haugesund.kommune.no  Søknad merkes:19/9137
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52 74 30 00
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 52 74 41 11
Søknad
Arbeidssted
Myrullvegen 3
5518 HAUGESUND