Salg av praksis uten driftstilskudd – gynekologi/obstetrikk
Spesialistlegepraksisen ble etablert i 2010, og er en veldrevet og godt opparbeidet solopraksis med stor pasienttilgang og gode inntjeningsmuligheter uten avtale/refusjon.
Innehaveren av praksisen går av med pensjon medio november 2020.
Det er ønskelig med overgang til en 50% senior-avtale for innehaveren , fra 1. februar 2020, dersom dette er mulig.
Praksisen holder til i Helsebygget på Bryn senter (Østensjøveien 79) i nye, lyse og store lokaler.
Det er kontorfelleskap med to fastleger.
Det er tildelt ny hjemmel for fastlege som tiltres snarlig.

Befolkningen i nærområdet, som bla. omfatter bydelene Østensjø, Bjerke og Alna med over 90.000 innbyggere, har ikke gynekolog med driftsavtale i rimelig nærhet.
Spesialistlegepraksisen benytter Winmed 3 i tillegg til Pasient Sky og er velutstyrt med ultralyd/Doppler samt elektronisk kolposkop.
Det er et godt samarbeid med fastlegene.
Fellesutgifter, inkludert laboratorium og sekretær tjeneste, deles mellom alle legene.
I samme lokale finnes også, Klinikk for Alle, og det er mulighet for samarbeid med fysioterapeuter innen bekkenbunnssmerter og urogynekologi.
Søkeren må være godkjent spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.
Skriftlig søknad med CV og referanser vil bli vurdert fortløpende og kan sendes til:
Janette Khoury: epost: jakhoury@hotmail.com. Telefon: +47 47335511
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Janette Khoury
Tittel: Gynekolog, Innhaveren av praksis
Telefon: +47 47335511
E-post: jakhoury@hotmail.com
Arbeidssted
Brynsenter legekontor/ gynekolog
post boks 100
0667 OSLO