Kort om arbeidsgiver
Er du engasjert, interessert, nysgjerrig og opptatt av faglig utvikling? Da ønsker vi å snakke med deg!

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk, Mor-barn psykiatrisk poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområdet.

Behandlergruppen ved avdelingen består av 15 psykiatere, 6 psykologspesialister,15 LIS-3 og 6 LIS-1. Vi søker nå etter to dyktige kollegaer med gode samarbeidsevner.

Se vår film her!

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen, med diagnostisering, vurdering og behandling av pasienter
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Faglig ansvar for vedtak ihht Psykisk helsevernloven
 • Bidra til videreutvikling av avdelingen
 • Stillingen inngår i bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri gjerne med erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid (søker med kort tid igjen til spesialiteten vil også kunne komme i betraktning).
 • Søker må ha gode norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig med god gjennomføringsevne.
 • Positiv og engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Engasjerende og hyggelig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ljubica Glumac
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41209014
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt behandlerfunksjoner og fag, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen