Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Risvollan legesenter fra 2020. Det er for tiden 37 private legekontor og 175 fastleger i Trondheim.
Risvollan legesenter har i dag sju fastleger og for tiden LIS1 etter avtale med kommunen. Vi har et ungt og sosialt arbeidsmiljø. Legesenteret ble grunnlagt i 1974. I 2012 ble senteret total-renovert og er godt utrustet med store lyse kontorer, mange behandlingsrom og fasiliteter til moderne drift.  I bygget er det et Medisinsk senter med legespesialister (barnelege og øre-nese-hals-lege), et fysioterapi-senter og apotek. Det er godt klima for samhandling. Legesenteret bruker journalsystemet System X, Helserespons SMS system og Trinnvis kvalitet / internkontrollsystem. 

Det utlyses nå en 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter. Ny lege må godta senterets internavtale. Tiltredelse forutsetter enighet om pris / goodwill og kjøp av aksjer i driftsselskapet. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juni 2020. Endelig dato avklares med legesenteret. 

HPR-nummer og minimum to referansepersoner må oppgis i søknaden. 

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Kamilla Kahn Heuch ved Risvollan legesenter, mobil 92465370.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig).
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag/kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune (gamle)
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Kontaktperson
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Risvollan legesenter
Ingeborg Aas' veg 2
7036 TRONDHEIM