Kort om arbeidsgiver
Ved Vikersund Legekontor er det fra 01.03.2020 ledig en fastlegehjemmel med 750 pasienter

Om Vikersund Legekontor
Vikersund Legekontor er et veldrevet legekontor med en etablert fastlegehjemmel, innehaver har arbeidet på legekontoret siden 2001. Ved Vikersund legekontor er det opprettet en ny fastlegehjemmel med 750 pasienter, legekontoret har 2 legesekretærer. Legekontoret har vært en solopraksis, som nå bygges ut med til sammen 3 legekontorer. I første omgang planlegges en 2-legepraksis. Det er et veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Legekontoret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Journalsystem: Infodoc.

Betingelser for kjøp av praksis må avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt.

Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke.

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav
- Norsk legeautorisasjon
- Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet
Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund Legekontor
Telefon: 90891920
E-post: bjorn.olav.fischer@vikersundlegekontor.nhn.no
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93030781 / 40808991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Vikersund legekontor
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND