Kort om arbeidsgiver
Grong kommune er med sine 2400 innbyggere et senter i Indre Namdal, og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen.
Kommunen har full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole.
Næringslivet har hatt god vekst innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og er også kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla.
I Grong finnes en rekke aktivitetsmuligheter året rundt, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.

FASTLEGE

Grong kommune søker etter fastlege i 100 % fast stilling, kommunalt ansatt, da en av våre leger går av med alderspensjon. Om ønskelig kan det inngås forhandlinger om avtale om privatpraksis.
Legekontoret har tre legehjemler og en LiS1 lege. Våre to andre fastleger har vært fast tilsatt ved legekontoret siden hhv 2016 og 2017, ved kontoret er det også 180 % stilling som sykepleier og 100% stilling som helsesekretær.

Legetjenesten er organisert under Helsetjenesten, og har tett samarbeid med helsestasjon, fysioterapi og psykisk helseteam.
Grong kommune er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt.

Hovedarbeidsoppgaver:
• Fastlegeansvar for egne listepasienter. Listelengden for hjemmelen er 1000 med ca 600 pasienter pr dags dato.
• Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 5 200 innbyggere) administrert av Grong kommune, samt vakter i LINA-samarbeidet (legevakt i Namdalen).
• Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
• Kommunale oppgaver (jfr arbeidsgivers styringsrett).
• Kommunale ø-hjelp dagtid

Kvalifikasjoner:
• Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
• Ønskelig med spesialist i allmennmedisin. Kommunen legger til rette for allmennmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
• Krav om å ha eller må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
• Erfaring fra legevakt er en fordel.
• Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
• Ønskelig med kjennskap til samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
• Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
• Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
• Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
• Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
• Løsningsorientert
• Selvstendig, strukturert og effektiv
• Evne til å takle et høyt arbeidstempo
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
• Gode lønnsvilkår.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
• Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
• Alternativ til kommunal tilsetting er privat avtalepraksis dersom dette er ønskelig.

Ansettelsesprosess:
• Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
• Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
• Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

Søknad sendes:
• Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside: www.grong.kommune.no
• Søknadsfrist 12.januar 2020.

Ta kontakt:
Flere opplysninger fås ved henvendelse til nestleder i Helsetjenesten, Emeli Sagmo Lauve. Epost emeli.lauve@grong.kommune.no, mobil: 91171320.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grong kommune
Helsetjenesten/Grong legekontor
Kontaktperson
Navn: Emeli Sagmo Lauve
Tittel: nestleder
Telefon: 91171320
E-post: emeli.lauve@grong.kommune.no
Arbeidssted
Grong kommune
P.b. 162
7871 GRONG
Søk på stillingen