Kort om arbeidsgiver
På Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig 100 % stilling som sykehjemslege. Staup Helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt. Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.
På staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og Ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett stort team, samtidig som du måtte kunne arbeide selvstendig.
Ved helsehuset er det i tillegg ansatt en overlege i 100% stilling og en allmennlege i spesialisering i 20% stilling. I tillegg deltar kommunens to LIS1 i arbeidet på helsehuset.
Det kan også være aktuelt å dele opp stillingen til eksempelvis to 50% stillinger, dersom det er ønskelig å kombinere med annen stilling.

Arbeidsoppgaver
Sykehjemslegens arbeidshverdag består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter og være delaktig i internundervisning.
Arbeidstiden er ordinært dagtid. Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg.
Staup Helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsledere, enhetsleder, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin. Det vil også være aktuelt å ansette en lege som er ferdig med LIS 1 tjeneste som ønsker å gå inn i ett spesialiseringsforløp.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest
 
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser og pensjonsordning i KLP.
 • Veiledning av sykeheimoverlege, om du ikke allerede er spesialist.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet. 
I tilsetting som sykehjemslege gjelder vilkår som følge av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtale. Prøvetid 6 måneder. For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltrå stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges, jr. lov om helsepersonell §20A.
 
Søknaden sendes
Søknaden sendes elektronisk gjennom rekrutteringsportalen Webcruiter.
Link: https://3955507243.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4168958565?language=NB&link_source_id=0
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Stillingen er ledig for fast ansettelse fra 01.03.20.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER