Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk
Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter 7 medisinske avdelinger ved de 3 sykehusene. Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i generell indremedisin ved alle sine lokasjoner. I tillegg tilbyr Nordlandssykehuset spesialisering innen fagområdene blod-, fordøyelse-, hjerte-, infeksjon-, lunge- og nyresykdommer, og onkologi. For mer informasjon om spesialistutdanningens del 2 og 3, se utdanningsplaner for alle spesialiteter ved Nordlandssykehuset her

I Bodø har klinikken følgende medisinske avdelinger: kardiologi, gastroenterologi, nefrologi, lungemedisin, hematologi, infeksjonsmedisin og onkologi. Klinikken drifter 3 sengeposter, og driver med utstrakt virksomhet med dagbehandling og poliklinikk.

Vi har utplassert medisinske studenter i 5. og 6. studieår fra Universitetet i Tromsø, og et varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.
 
Infeksjonsseksjonen
Seksjonen betjener infeksjonspoliklinikk og en infeksjonspost med 4 infeksjonssenger. Sengeantallet er tilpasset vår nåværende bemanning på legesiden, men vil trolig øke noe når vi er i mål med utdanning av egne spesialister.

De infeksjonsmedisinske sengene vil flytte til nyoppussede og moderne lokaler i hovedblokken på Nordlandssykehuset i Bodø våren 2020. Infeksjonsseksjonen er et strategisk satsingsområde for Nordlandssykehuset. Vi er godt i gang med å utdanne våre egne spesialister i infeksjonssykdommer, og vi har målsetning om at flere av våre sykepleiere skal ta spesialutdanning i infeksjonssykepleie. 

Seksjonen tilbyr tilsyns- og konsultasjonstjenester for sykehusets avdelinger, samt allmennleger og fylkets lokalsykehus pr. telefon. Infeksjonsseksjonen har felles ukentlig internundervisning sammen med mikrobiologisk avdeling, og vi har et tett faglig samarbeid på flere områder. Det er gode muligheter for forskning ved sykehuset, og et fremragende immunologisk forskningslaboratorium er lokalisert ved sykehuset. Forskningsseksjonen ved Nordlandssykehuset kan bidra som tilrettelegger, og flere av legene ved Medisinsk klinikk har veiledningskompetanse for doktorgradsprogram. 
 
Det er nå ledig følgende stilling ved Medisinsk klinikk:
 • 1 vikariat som spesialist i infeksjonssykdommer
Vikariatet har varighet til og med 31. august 2021.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter innlagt ved infeksjonsposten
 • Poliklinisk virksomhet
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og medisinerstudenter
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i infeksjonsmedisin
 • Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en overlege som er engasjert i arbeidet 
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er lett å samarbeide med
 • Serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
Vi tilbyr
 • Godt kollegialt miljø
 • Et aktivt forskningsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Linda Kristin Karlsen
Tittel: avdelingsleder
Telefon: +47 916 93 834
E-post: Linda.Kristin.Karlsen@nordlandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4156695819
Arbeidssted
Prinsens gate 164
8005 BODØ
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image