Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling UNN Narvik har ledig to faste stillinger for lege i spesialisering i indremedisin. I den forbindelse søker vi etter dyktige og kunnskapsrike medarbeidere med gode holdninger for å fylle funksjonene. Vi har tett samarbeid med spesialavdelinger ved UNN Tromsø. For den ansvarsfulle og strukturerte LIS2/3-kandidaten er muligheten stor for å bli spesialist på normert tid. For ytterligere informasjon vises det til utdanningsplanen for spesialiteten på unn.no

Arbeidssted:

 • Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF.
 • Fase 2: Etter endt spesialisering, vil stillingene bli omgjort til legespesialist ved UNN Narvik.
   

Velkommen som jobbsøker hos oss i malmbyen i nord!

Arbeidsoppgaver

 • Vakt-/beredskapstjeneste i p.t. syvdelt turnus
 • Utredning og behandling av indremedisinske pasienter på sengepost, intensiv, poliklinikk og akuttmottak
 • Undervisning av kollegaer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Kunnskap om EPJ (Dips) og andre kliniske systemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Strukturert og fleksibel
 • Setter pasienten i sentrum
 • Holder deg faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • Opplæring med følgevakt
 • Dedikert veileder
 • Utdanningsløp i UNN HF
 • Løpende internundervisning
 • Allsidig tjeneste
 • Hospiteringsmuligheter ved UNN Tromsø

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ove Johnny Laupstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 76968559
Navn: Arne Haavik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 76968552
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik