Kort om arbeidsgiver

Generelt om avdelingen 

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer. Avdelingen har et bredt repertoar innen virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser i tillegg til å ha ansvar for flere nasjonale referansefunksjoner.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, Virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak; Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 23 legestillinger - 14 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk mikrobiologi).   

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig ny fast overlegestilling ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus. Stillingen er lokalisert til Ullevål sykehus.

50 % av stillingen er direkte knyttet til etablering av og fagansvar for den nyopprettede nasjonale referansefunksjonen i molekylær parasittologi ved Avdeling for mikrobiologi OUS. Denne referansefunksjonen vil være et samarbeid mellom Avdeling for mikrobiologi og Infeksjonsmedisinsk avdeling som har ansvar for Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer i Helse Sør-Øst. Til referansefunksjonen hører også en dedikert 100 % fagbioingeniør/overingeniør-stilling. Den andre parasittologiske referansefunksjonen (parasittologisk serologi) er lagt til Universitetet i Nord-Norge (UNN). Det skal være et nært samarbeide mellom UNN og OUS om de parasittologiske referansefunksjonene. For ytterligere informasjon om referansefunksjonen, se www.helsedirektoratet.no. I tillegg vil den som tilsettes få fagansvar for avdelingens generelle parasittdiagnostikk.

Den resterende 50 % av stillingen er knyttet til generell bakteriologisk diagnostikk ved Bakteriologisk enhet lokalisert til Ullevål sykehus. Det forventes at søker deltar i rutinedriften og det er ønskelig med deltagelse i avdelingens vaktsystem. Det kan tilkomme undervisningsoppgaver som del av referansefunksjonen i molekylær parasittologi.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes skal i 50 % av arbeidstiden delta i rutinedriften ved Bakteriologisk enhet med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid.

I de resterende 50 % skal den tilsatte i samarbeid med annet personell ha følgende oppgaver: 

 • Etablering og drift av referansefunksjonen i molekylær parasittologi
 • Generell parasittologisk diagnostikk inkludert mikroskopi, dyrkning, serologi og andre relevante metoder i tillegg til referansediagnostikk
 • Medisinsk-faglig ansvar for fagområdet parasittologi, inklusive referansefunksjonen
 • Etablering og vedlikehold av stammebank knyttet til referansefunksjonen
 • Gi vitenskapelig råd og støtte innen fagområdet
 • Etablere formalisert samarbeid med referansefunksjonen ved UNN
 • Samarbeid med andre relevante parter
 • Forskning og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Søker må være legespesialist i medisinsk mikrobiologi
 • God kjennskap til medisinsk parasittologi og molekylære analyser er ønskelig
 • Relevant forskningserfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne med ulike faggrupper
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin
Kirkeveien 166
0450 Oslo