Kort om arbeidsgiver
Vi søker en engasjert overlege som ønsker å jobbe på et storbysykehus med spennende fagmiljø og stor vekt på gode verdier og høyt faglig nivå.  

Alle postene i klinikken er samlet i nytt bygg på Lovisenberg sitt sykehusområde, og består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver.

Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for Lovisenberg sektor inkludert bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo med ca. 1100 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelig hjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus (Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen) en andel senger for pasienter som trenger behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, bipolare lidelser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser inkludert rusproblematikk.

Klinikken har godt kvalifiserte medarbeidere som samarbeider tett med pårørende, bydeler/primærhelsetjeneste, samt akutteam og ambulante tjenester inkludert FACT (team) på DPS og Spesialisert poliklinikk i de to opptaksområdene. Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Klinikken er i en spennende utvikling med et kontinuerlig fokus på faglighet, sikkerhet, redusert og riktig bruk av tvang, samt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt for å imøtekomme kravene til et moderne storbysykehus.

Arbeidsoppgaver:

Overlegen vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, psykolog/ -spesialist, LIS, spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom, fysio-, ergo- og musikkterapeut. Arbeidsoppgavene innebærer utredning, diagnostisering og igangsetting av tilrettelagt behandling, inkludert kriseintervensjon, psykoterapi, medikamentell behandling og ECT, i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Overlegen vil være vedtaksansvarlig i henhold til Lov om psykisk helsevern. Videre vil stillingen innebære deltagelse i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid, veiledning av medarbeidere og formell veiledning av leger i spesialisering. 
I stillingen inngår 15-delt bakvaktordning. 

Kvalifikasjoner

Spesialist i psykiatri. Leger som har kort tid igjen til spesialiteten kan også søke. Vi ønsker en faglig engasjert lege med interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter både i akutt- og i rehabiliteringsfase. Gode kunnskaper m.h.t Lov om psykisk helsevern, farlighetsvurderinger og psykofarmakologi er viktig. Videre er det ønske om at søker har evne til fleksibilitet, er handlingsorientert med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene, god pensjonsordning i KLP. Et aktivt bedriftsidrettslag, samt gode velferdsordninger.

Du er velkommen til å søke stillingen hos oss!

Søknadene blir behandlet fortløpende.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Klinikk for psykisk helsevern
Kontaktperson
Navn: Rune Årskog
Tittel: Konstituert avdelingsoverlege
Telefon: 948 27 306
E-post: arru@lds.no
Søknad
Søknad merkes: 2019-231
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Lovisenberggt. 21, Oslo
Lovisenberggt. 21
0440 OSLO