Kort om arbeidsgiver
Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Poliklinikken består av allmennpsykiatrisk team, DBT team og ambulerende akutt-team. Teamene er tverrfaglig sammensatt, og behandler et stort spekter av psykiske lidelser. Vi driver både individual- og gruppebehandling tilpasset pasientenes behov. Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk bestående av 5 overleger, 1 lege i spesialisering, 11 psykologspesialister, 5 psykologer, 6 spesialsykepleiere og 2,5 høyskoleutdannede med videreutdanning.
 
Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse av VOP, herunder ivaretagelse av fag-, økonomi-, personalansvar
 • Utviklings- og forbedringsarbeid for å utvikle tjenestetilbudet
 • Styrke intern samhandling, herunder skape godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud
 • Videreutvikle nettverk og styrke samarbeidet med eksterne samarbeidsparter og offentlige myndigheter
 • Styrke og utvikle medarbeiderne gjennom målrettet og systematisk kompetanseutvikling
 • Styrke HMS-  og nærværsarbeidet
 • Implementering og oppfølging av ulike administrative systemer
 • God kjennskap til, og erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov
 
Kvalifikasjoner
 • Lege-, psykologspesialist eller annen helsefaglig bakgrunn med ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og god beslutningstaker
 • God på relasjons- og nettverksbygging, internt og eksternt
 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø og solid fagmiljø. Stillingsbrøk 100%. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus  har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har bedriftsidrettslag. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Dersom aktuelt kan vi tilrettelegge for inntil 20 % klinisk stilling. Betanien sykehus har videreført IA vilkårene. Våre ansatte kan fritt benytte vårt velutstyrte treningsrom. 
 
Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med på intervju.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Kontaktpersoner
Navn: Eli Julseth Birkhaug
Tittel: Sykehusdirektør
Telefon: 55507344/ 91158763
E-post: eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no
Navn: Gunhild Handgård
Tittel: Konstituert poliklinikkleder
Telefon: 55507363
E-post: gunhild.haandgård@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien sykehus (DPS)
Vestlundveien 23 C
5145 FYLLINGSDALEN