Kort om arbeidsgiver
Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Poliklinikken har 30 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, psykologspesialist og spesialsykepleier. Poliklinikken består av allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT) som behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling. Poliklinikken har både individual- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Poliklinikken er bemannet med 5 overleger, 1 lege i spesialisering, 12 psykologspesialister, 4 psykologer, 6 spesialsykepleiere og 2,5 høyskoleutdannede med videreutdanning.
 
Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen i samarbeid med andre overleger i poliklinikken
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Inngå i DPSets  egne bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Bidra med noe administrativt arbeid
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
 Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning og praksis
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernlov
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mm
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk
Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Stillingsbrøk 100%. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Betanien sykehus har viderført IA vilkårene. Våre ansatte kan fritt benytte vårt velutstyrte treningsrom. 
 
Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Betanien
Allemennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Kontaktpersoner
Navn: Gunhild Handgård
Tittel: Konstituert poliklinikkleder
Telefon: 55507400
E-post: gunhild.handgaard@betaniensykehus.no
Navn: Eli Julseth Birkhaug
Tittel: Sykehusdirektør
Telefon: 55507344
E-post: eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Eli Birkhaug
Arbeidssted
Betanien sykehus
Vestlundveien 23 C
5145 FYLLINGSDALEN