Betanien sykehus - DPS

Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF. Fra 1.1.2020 blir sykehuset organisert som et AS under Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Betanien VOP har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (14 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT-team/psykosepoliklinikk og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell. 
 
Om psykose poliklinikk/FACT team
Psykosepoliklinikken ivaretar oppfølging av pasienter med schizofrenispektrum lidelse. Poliklinikken er godkjent for tvang uten døgnopphold og har 12, 8 årsverk.
I tillegg til 3 100% hjemler for psykiater har psykosepoliklinikken 3 hjemler for psykologspesialist. Øvrige faggrupper er sosionom, spesialsykepleiere og musikkterapeut. Psykosepoliklinikken har også et FACT team hvor erfaringskonsulent inngår i teamet.
 
Arbeidsoppgaver
 
 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen i samarbeid med andre overleger i poliklinikken
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • DPSet har en egen bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instans
 • Bidra med noe administrativt arbeid
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning og praksis
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernlov
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mm
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk
 
Vi tilbyr
Som ansatt i psykosepolikliniken blir du del av et sterkt faglig team hvor samhandling og godt kollegaskap står sentralt.
Stillingsbrøk 100%. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Betanien sykehus har videreført vilkårene i IA avtalen. Vårt velutstyrte treningsrom står fri benyttelse for våre ansatte.
 
Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Betanien
Psykose poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Sætre
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 55507425
E-post: kirsti.setre@betaniensykehus.no
Navn: Eli Julseth Birkhaug
Tittel: Sykehusdirektør
Telefon: 91158763
E-post: eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Betanien sykehus DPS
Vestlundveien 23 B
5145 FYLLINGSDALEN