Sarpsborgveien legesenter er en veldrevet praksis med to fastleger og en Lis1 lege. Moderne lokaler. Det er gangavstand til Råde jernbanestasjon med god tåg- og busskommuniokasjon. Total listelengde 2800 pasienter (1800+1000) og vi bruker p.t. System X. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø
og dyktige medarbeidere med to erfarne helsesekretærer i 80 % stilling hver.

De to fastlegene har midlertidig andre oppgaver og trenger vikar foreløpig ett år fram i tid.
Det søkes derfor om vikar i tilsammen 40-50%.
Vi trenger først og fremst vikar tirsdager og torsdager, men dersom det ikke lar seg gjøre er også andre dager interessante. Dersom vikaren ønsker å spesialisere seg i allmennpraksis og derfor trenger 50% deltidspraksis, kan dette ordnes og veiledning vil da bli organisert. Det er ingen kommunale oppgaver knyttet til vikariatet, og de økonomiske vilkårene er gode.

Det er anledning til vaktdeltagelse på Moss interkommunale legevakt i tillegg til lokalt organisert daglegevaktordning. Vi ser gjerne oppstart i januar /februar.

Vikar må ha norsk autorisasjon som lege, ha gode norskkunnskaper og kunne jobbe selvstendig. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Du må også ha rett til direkte oppgjør med HELFO.

Er dette interessant?

Send en kort søknad med CV og referanser innen 15. Januar 2020 tilsarpsborgveien@gmail.com

For mere informasjon kan du evt. kontakte Nina Arntzen mobil
91379792
eller Robert Magnusson mobil
93036703.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Robert Magnusson
Tittel: Fastlege
Telefon: 93036703
E-post: Sarpsborgveien@gmail.com
Arbeidssted
Sarpsborgveien legesenter
Sarpsborgveien 7E
1640 RÅDE