Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved 3-legesenteret Landstad legesenter blir ledig vår/sommer 2020 når kollega går av med pensjon etter fylte 70 år. Praksisen har pt listetak på 600 pasienter, men legesenteret har kapasitet for at ny hjemmelshaver øker listetaket.
 
Hjemmelen er lokalisert til Landstad legesenter, Landstadsgt 27, 3210 Sandefjord.
 
Landstad legesenter er en veldrevet 3-legepraksis organisert i et felles driftsselskap; Landstad legesenter AS. Arbeidsppgavene i selskapet deles mellom kollegaene. Selskapet skal økonomisk "gå i null" . Legene står selv fritt i valg av egen drifts-form.
 
Praksisen har sentral bylokalisering med leieareal på 160 kvm og gode parkeringsmuligheter. Universell utforming. Infodoc Plenario journalsystem med integrasjon med Helsenorge.no.  Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet, og det er 2,3 årsverk ansatte dyktige, stabile og godkjente helsesekretærer.
 
Kvalifikasjoner:
· Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller godkjent allmennlege iht til Helfos regler
· Svært gode norsk-kunnskaper
· Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
· Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:
· Særlig interesse for allmennmedisin
· Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
· God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
· Interesse og evne for drift av privat legesenter

Kun søknader med minst 2 referanser blir vurdert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åge Petter Berntsen
Telefon: 901 20 285
Navn: For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt overlege Legevakt og legetjenester
Tittel: Susanne Prøsch
Telefon: 91 89 00 93
Arbeidssted
Landstad legesenter AS
Landstadsgt 27
3210 SANDEFJORD