Kort om arbeidsgiver
Om stillingen

Den som ansettes vil i stor grad arbeide med oppdrag fra Statens Helsetilsyn med særlig vekt på tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Tilsynsarbeidet innebærer både behandling av tilsynssaker og deltakelse i planlagte tilsyn. Avdelingen har ellers et bredt oppdrag som også innebærer råd og veiledning innen helse- og omsorgstjenesteområdet, politikkformidling, behandling av saker etter pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernloven, samt andre rettssikkerhetsspørsmål, f.eks. førerkortsaker. Fylkesmannen skal bidra til god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Alle ansatte bidrar med sin kompetanse i dette arbeidet.

Kontorsted Steinkjer eller Trondheim.

Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
  • Bred erfaring fra somatisk spesialisthelsetjeneste
Det vil være en fordel om søkerne også har:
  • Kjennskap til helse- og omsorgstjenestene utenfor spesialisthelsetjenesten
  • Kunnskap om aktuelt lovverk og offentlig sektor
  • Erfaring fra kvalitetsarbeid i virksomhet

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Søkere må ha god arbeidskapasitet og ha evne til å ta selvstendige beslutninger.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, formidlingsevne og samarbeidsevne.


Vi tilbyr
  • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø bestående av leger, sykepleiere, jurister, sosionomer, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiere og merkantile medarbeidere
  • En utfordrende stilling og spennende arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Fylkesmannen i Trøndelag er registrert utdanningsvirksomhet og gir tellende tjeneste for spesialisering i samfunnsmedisin
  • Avlønning etter statens lønnsregulativ som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774 (kr 850.000 - 920.000). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid.  Fylkesmannen i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må være vedlagt søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med fylkeslege Jan Vaage tlf. 73 19 93 02 / 909 22 858, e-post: fmtljva@fylkesmannen.no
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Trøndelag
Kontaktperson
Navn:  Jan Vaage
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 73 19 93 02 / 909 22 858
E-post: fmtljva@fylkesmannen.no
Arbeidssted
Trondheim eller Steinkjer
Prinsens gt. 1
7713 STEINKJER