Kort om arbeidsgiver

Blir du med på laget?

Ved seksjon for Revmatologi, Divisjon Kongsvinger, har vi ledig 100 % fast stilling for overlege.

Revmatologi har lange tradisjoner på Kongsvinger Sykehus, og ble ved endret foretakstilhørighet en ny spesialitet i Ahus i 2019. Revmatologisk seksjon har 8 senger med utredning, behandling og rehabilitering, samt poliklinikk. Seksjonen er samlokalisert med ortopedisk seksjon. Virksomheten er basert på helhetlig tilnærming og fokus på rehabilitering. Vårt tverrfaglige basisteam består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, hjelpepleier, aktivitør, håndterapeut, klinisk ernæringsfysiolog. Vi samarbeider også tett med ortoped/revmakirurg og med ortopediingeniør. Det foregår for tiden noe oppdragsforskning.

Legebemanningen er 4,3 stillinger for overleger og 2,0 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Revmatologisk avdeling er godkjent som gruppe-2 avdeling for utdanning i revmatologi etter gammel ordning.

Det pågår for tiden et prosjekt knyttet til Kongsvinger Sykehus fase 3, hvor man utreder hvordan spesialiteten revmatologi skal videreutvikles i Akershus universitetssykehus, herunder vurdering av synergieffekter mellom spesialiteter, og tettere samarbeid/driftsformer som bygger opp under slike, f.eks i form av noe satelittpoliklinikk på Nordbyhagen  

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk og sengepost, samt tverrfaglige team
 • Supervisjon/veiledning av LIS 3
 • Internundervisning
 • Delta i avdelingens vaktordning og tilsynsordning
 • Utviklingsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i revmatologi
 • Lis med kort tid igjen av spesialiseringen kan også søke 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Gjerne forskerkompetanse/forskererfaring 
 • Kunnskap om og erfaring med forbedringsarbeid  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse for klinisk arbeid og faglig engasjert
 • Lyst til å bidra til å videreutvikle en ny spesialitet i Ahus 
 • Evne til konstruktivt samarbeid og like å arbeide i tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et tett samarbeids mellom overleger og LIS, og samarbeid mellom spesialiteter
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonskasse.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Muligheter for hjelp med bolig, bes oppgitt i søknaden
 • Nær Oslo/Gardermoen og ca 3 mil fra Svenskegrensen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ahmed Samawi
Tittel: Overlege
Telefon: 62 88 74 36
E-post: ahmed.samawi@ahus.no
Navn: Turid Østbøl Høystad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 62 88 73 94
E-post: turid.ostbol.hoystad@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Revmatologi leger Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 KONGSVINGER