Et års vikariat år ved Sentrumslegene i Notodden DA, Storgata 40. 3674 Notodden.

Stilling framtrer fra 06.01.20. Vikariatet utlyses grunnet permisjon.Sentrumslegene er et veldrevet og innarbeidet 3-legepraksis organisert som DA med selskapsavtale og internavtale.


Fratredende lege eier 33 % av DA. Gruppepraksisen har drevet med samme leger og i ca fire år dog to legesenter slo seg sammen( Telegatalegesenter og Notodden legesenter).


Fastlegeliste på 1300 pas. Det er gode inntjenings muligheter.


Legesenteret holder til i romslige og lyse lokaler i sentrum av Notodden i andre etasje over Vitusapotek. Det er parkering til opptreden lege.


Det er ultralyd apparat på kontoret og muligheten for å lære seg det er tilstedet hvis interesse.
Hvert legekontor har GU /undersøkelses benk, CRP/ Hba1c apparat, ermatoskop, otoskop og oftalmoskop. Samt hvert legekontor har egen ventilasjonssystem. I tillegg har vi to behandlingsrom. Stort venterom, velutstyrt og romslig laboratorium samt lunsjrom. Vi har spirometri, 3x 24- timers BT måler, EKG, 2x Holter ( 6 og 12 kanalers), otoskop, tympanometer, tonometer, audiometer, elektrokauter og kryoterapi. Videre hver legekontor HbA1c/, CRP og div. Vi driver også med intraartikulære PRP.
Elektroniske rekvisisjon av prøver.


Kontoret ligger i sentrum av Notodden. Det er kun 25 minutter fra Kongsberg eller 45 min. fra Drammen.


Legesenteret har 3 ansatte offentlig godkjent helsesekretærer i hhv. 100, 80 og 50% stilling.
Det er et godt og stabilt arbeidsmiljø ved senteret.


Legesenteret benytter journalsystem System-X. Vi har Norsk helsenett og systematisk internkontroll. Det er mulighet for bestilling av time/resepter via hjemmesiden vår.


Offentlig helsearbeid
har vi ikke, men deltakelse i kommunal legevakt kan man påregnes.


Betingelser for overtakelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler.


Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler som del gruppepraksis og at det tegnes selskapsavtale med DA og internavtale før inntredelse i praksisen.


Kvalifikasjoner:
• Lege med spesialitet i allmennmedisin ferdig eller påbegynt.
• Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.


Utdanningsretning:
• Medisin


Utdanningsnivå:
• Profesjonsstudium


Personlige egenskaper:
• Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
• Søkere må ha norsk autorisasjon, god språkforståelse og formidlingsevne.


Språk:
• Norsk


Kontakt
legesenter for informasjon.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Mexhid Dobra
Tittel: Allmennlege
Telefon: 35017400
E-post: mexhid_dobra@hotmail.com
Arbeidssted
Sentrumslegene i Notodden
Storgata 40
3674 NOTODDEN