Kort om arbeidsgiver
Vi har nettopp fått ledig 6 måneders vikariat som
LIS Ortopedi Id.nr. 134039


100 % stilling fra 15.1. 2020 til 14.7.2020, med mulighet for forlengelse.
 
Sykehuset har to moderne operasjonssaler. Ortopedisk avdeling har 3 ortopeder, 1 LIS og 1 anestesilege. Av sykehusets 14 senger er 8 forbeholdt ortopediske pasienter.
 
Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Se også informasjon om sykehuset på: www.hsr@as
Opplysninger om overlegestillingene fås fra avd. overlege Øystein Skåden på telefon 52 80 50 00.
 
Søknadsfrist: 8. januar 2020
 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Øystein Skåden
Tittel: Avd. overlege
Telefon: +47 52805013 / +47 48055116
E-post: oystein.skaden@hsr.as
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND