Ved Breidablikk legekontor har en av våre fastleger på grunn av alder, ønske om å trappe ned sin praksis og på sikt å overføre hjemmelen til annen lege. I den forbindelse vil hans fastlegeliste bli delt, jf. fastlegeforskriften, del III, pkt. 10.8.
Hjemmelen har pr i dag et listetak på 1500 pas. Bistilling som helsestasjonslege eller sykehjemslege vil inngå i hjemmelen. Hjemmelen er lokalisert i et nyrenovert, staselig bygg, lett tilgjengelig i sentrum av Haugesund med plass til to leger og en fysioterapeut. Nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å inngå avtale om deleliste snarest mulig og har som mål å overføre fastlegelisten i sin helhet til påtroppende lege fra januar 2021.
 
Skriftlig søknad med CV (på legeforeningens søknadsskjema) sendes
Haugesund kommune : postmottak@haugesund.kommune.no. Merk søknad «19/9008». Søknadsfrist 06.01.20.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Svein Gisle Apeland
Tittel: Fastlege og hjemmelsinnehaver
Telefon: 52 80 60 60
E-post: kanape@online.no
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 52 74 41 11 / 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: «19/9008»
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Breidablikgata 149
5527 HAUGESUND