Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre
Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og
ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for
barn bosatt i Asker og Bærum, Buskerud og noen kommuner i Vestfold og
Oppland. Drammen sykehus ligger ca. 40 minutters kjøring fra Oslo og
har enkel tilgang til kollektivtransport.

Vi har ledig 2 vikariater på 6 mnd . med mulighet til forlengelse i 100 % for leger i spesialisering, innen barnesykdommer, generell pediatri.

Arbeidsoppgaver

Leger i spesialisering deltar i pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus.

Ansettelsen er knyttet til Drammen sykehus, Barne- og ungdomsavdelingen.
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.

Gruppe I-tjeneste utføres ved OUS eller annen tilsvarende regional enhet.

Stillingene innebærer for tiden 14-delt tilstedevakt. 

Kvalifikasjoner

Vi søker leger i spesialisering med interesse for generell pediatri.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for å jobbe med pediatrisk behandling vektlegges ved tilsettingen.

I henhold til helsepersonellovens § 20 a, skal det fremlegges politiattest før tiltredelse i stillingen. 

Vi tilbyr

Barneavdelingen har et godt sosialt og faglig miljø på tvers av profesjoner, med alle subspesialiteter representert.

Avdelingsoverlege er nærmeste leder, og kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til stillingen.

Vi ber om at søknad sendes elektronisk. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Anders Morken
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: anders.morken@vestreviken.no
Navn: Thore Henrichsen
Tittel: Overlege
E-post: thore.henrichsen@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen