Kort om arbeidsgiver

Anestesioverlegestilling med personalansvar og rådgiverfunksjon i Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) ved Sørlandet sykehus  

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege, spesialist i anestesiologi. Til stillingen hører også åremålfunksjonene enhetsleder med personalansvar for anestesilegene i AIO-avdelingen og medisinsk-faglig rådgiver for AIO-sjef. Overlegestillingen er utover dette knyttet til avdelingens virksomhet innen anestesi- og intensivmedisin.

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. Vi gjennomfører årlig ca. 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter og har 1000–1200 respirator- / ventilasjonsstøttedøgn pr år til både voksne og barn. Vi har et spesielt fokus på fagutvikling, teamarbeid, undervisning og simulering. Vi har som mål å øke forskningsaktiviteten i avdelingen.

Avstanden til regionsykehus gjør at Sørlandet Sykehus, Kristiansand, har høy egendekningsgrad, og vi har startet opp carotiskirurgi og cerebral trombektomi. Det er mulig å delta i intensivtransportordning.

Les mer om Sørlandet og Kristiansand her: Visit Sørlandet

Ved intern tilsetting, kan det bli ledig stilling som overlege uten personalansvar og rådgiverfunksjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Overlege anestesi
 • Medisinsk-faglig rådgiver
 • Personalansvar anestesileger

Kvalifikasjoner

 • Overlege - spesialist i anestesi 
 • Lederkompetanse og/eller -erfaring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Evne og vilje til å jobbe i team og å videreutvikle avdelingen 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Et stimulerende fagmiljø og et godt arbeidsmiljø
 • Simulering og teamarbeid 

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Kruger Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 91 987
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S