Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Avdelingslegen skal utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglementer og lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen, samt forestå klinisk virksomhet.

Herunder
 • medisinske vurderinger, utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • sanitetsstøtte ved feltmessige øvelser etter behov
 • annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen.       
Stillingsinnehaveren er medisinskfaglig rådgiver for sjef og ansatte ved avdelingen, og skal i tillegg bidra i kvalitetssikring av tjenesten ved legekontor/sykestue, samt utføre administrative oppgaver knyttet til fagområdet.
Kvalifikasjoner
Det stilles krav til følgende kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål/ attester må være oversatt av statsautorisert oversetter.
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort kl B.
 • Må gjennomføre og bestå fysisk test ihht Forsvarets krav : Oversikt over fysiske krav i Forsvaret
 • Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.
 • Det er videre ønskelig med spesialisering og erfaring innen allmennmedisin.
I tillegg kreves det befalsutdanning eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler dette, kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (ca 8 uker) ved første anledning.
Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søkerne må derfor tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1: Skikket for stab/ basetjenester ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde). I tillegg vil søkere måtte gjennomføre og bestå fysisk test.
Personlige egenskaper
Personlige egenskaper vi etterser hos kandidatene ved tilsettingen er at man:
 • er pålitelig og omsorgsfull
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • er fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.
 • Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fysisk trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Egen bedriftshelsetjeneste. 
Lønn etter Statens regulativ som major, ltr. 82-85, pt. kr 860.300 – 934.800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.
Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
Intervju må påregnes i forbindelse med tilsettingen. 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Forsvaret
Sanitetsseksjonen, Kjevik Skolesenter
Kontaktpersoner
Navn: Fiskvik, Hans Erik Munkvold
Tittel: Leder sanitetsseksjon
Telefon: 380 65 154 /936 55 192
Navn: Olsen, Vegard
Tittel: Kaptein
Telefon: 380 65 116 /930 57 870
Hjemmeside
Arbeidssted
Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Kjevikveien 80
4657 KJEVIK
Søk på stillingen