Kort om arbeidsgiver
Vestby kommune søker lege til nyopprettet fastlegehjemmel i Vestby Nord.
 
Vestbytorget legesenter er en veldrevet fire-legepraksis som nå søker ny kollega. 
Legesenteret ligger sentralt i Vestby sentrum, med god tilgang til kollektiv transport.   
 
Arbeidsoppgaver;
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5t kommunale oppgaver per uke
 • Tilpliktet interkommunal legevakt i Moss kommune etter avtale
 
Dine kvalifikasjoner;
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/ påbegynt spesialisering i allmennmedisin     
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig     
 • Personlig egnethet vektlegges         
 
Vi kan tilby;
 • Fastlegepraksis på Vestbytorget legesenter 
 • Nyopprettet hjemmel, med ønske om overføring av pasienter fra andre fastlegelister ved samme legekontor samt ledig listekapasitet ved oppretting av hjemmel    
 
Andre opplysninger;
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med praksiseiere og kommunen om betingelser ved avtaleinngåelse     
 • Politiattest skal fremlegges før vedtak om fastlegehjemmel fattes     
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster     
 • Tiltredelse etter avtale     
      
Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste.
Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema.  Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 
Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.


 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Marthinsen
Tittel: fastlege
Telefon: 990 29 993
Navn: Stian Lunde
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 906 84 261/ 64 98 03 57
Arbeidssted
Vestby sentrum
Mølleveien 4
1540 VESTBY