Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe fra 01.07.2020
 
Beskrivelse av arbeidssted:
Brandbu legegruppe er en av tre legesentre i Gran kommune. Kommunen har 13 fastlegehjemler.  Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med fem leger, turnuskandidat og dyktig hjelpepersonell. Det er et godt kollegialt miljø. Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler og har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, tilknytning Norsk helsenett, timebestilling på internett, e-resept etablert, mulighet for hjemmekontorløsning, Melin Medical betalingsterminal.   En av legene ved senteret har sagt opp sin avtale, hans liste har vært under oppbygging, listetak er 1 000 pasienter.
Det er 18-delt legevakt i nye lokaler sammen med Lunner kommune.
Vi søker:
Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege som ønsker å arbeide i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø. Fastlegen er sentral i den kommunale helsetjenesten med mange og komplekse oppgaver.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlegepraksis med avtale med Gran kommune iht. ASA 4310 Rammeavtalen. Listetaket er i dag 1 000.
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke må påregnes
 • Pliktig deltakelse i legevakt:  Mellom kl. 08-15 mandag-fredag mottas øyeblikkelig hjelp ved de respektive legesentrene.
  For øvrig 18-delt legevakt i vaktsamarbeid med nabokommunen, Lunner og Gran legevakt. Dyktige legevaktsykepleiere er til stede under hele vakttiden.
  Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland).
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende avtaleverk.
 
Kvalifikasjoner:
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS 1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Personlig egnethet og evne til samhandling vektlegges ved tildeling
 • Fordel med kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten
 
Vi kan tilby:
Godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med et aktivt allmennlegeutvalg og en trivelig lokal legeklubb. For ikke-spesialister/ lege i spesialistløp kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin. 
 
Søknad sendes:
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente C. Gauslaa
Tittel: Fastlege Brandbu legegruppe
Telefon: 91 32 16 63
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Navn: Marianne Nappen
Tittel: Fastlege Brandbu legegruppe, tillitsvalgt
Telefon: 91 80 22 60
E-post: marianne.nappen@brandbu.nhn.no
Navn: Are Løken
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 93 27 47 44
E-post: are.loken@gran.kommune.no
Arbeidssted
Brandbu legegruppe
Nedre Hagali 18
2760 BRANDBU