Kort om arbeidsgiver

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmenn psykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser og et FACT team for behandling av nysyke. DPSA har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister,
psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers
utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et
utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til
fagutvikling, kompetanseheving og forskning.  

AAT tilbyr akutt hjelp som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Aust-Agder.  AAT tar imot henvisninger fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. AAT bistår også barne- og ungdoms-psykiatrien i helger og kvelder, samt foretar tilsyn ved somatisk avdeling.  AAT jobber ambulant, hvilket betyr at pasienten tilbys vurderinger i eget hjem, hos fastlege, på legevakten eller andre steder. AAT er et flerfaglig team med 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

Det er nå ledig 100 % fast stilling som overlege/psykiater ved vårt Ambulant Akutt Team.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og pasientbehandling
 • Veiledning av team medarbeidere, leger i spesialisering og eventuelt andre faggrupper
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Flerfaglig samarbeid internt i teamet og DPS Aust-Agder
 • Vurdering av henvisninger
 • Deltaker i avdelingens vurderingsteam
 • Deltakelse i klinikkens vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri eller snart ferdig med spesialisering
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Aust-Agders behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere god kunnskap i skriftlig og muntlig norsk
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet og gode faglige kunnskaper
 • Ønskelig også at søker har en recoveryorientert tilnærming i møte med pasient

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med akutt psykiatri er en fordel
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Ukentlige møter med alle legene i DPS
 • Vi tilbyr mulighet for deltakelse i aktivt forskningsmiljø
 • 4 mnd studiepermisjon hvert 5.år for legespesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne C Steenfeldt-Foss
Tittel: Teamleder/psyk.sykepleier
Telefon: 975 13 216
Navn: Audun C. Irgens
Tittel: Overlege
Telefon: 906 28 708
Navn: Ørjan Fossheim
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 917 67 733
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Aust-Agder, Ambulant akutt team, Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk