Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i voksenpsykiatri ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Sør-Troms. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rus Sør-Troms i Avdeling Sør, og tilhører tilhører Psykisk helse- og rusklinikken. Klinikken omfatter det samlede tilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen.

Senter for psykisk helse- og rus Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Våre primæroppgaver er utredning og behandling av personer med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, veiledning til kommunalt hjelpeapparat, utdanning av helsepersonell og forskning innenfor psykisk helse. Vi dekker et opptaksområde som består av 4 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 25 600 personer over 18 år. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø.

Arbeidssted: 

Fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF.  

Fase 2 - Avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Harstad.

Per nå er det gode muligheter for overlegestilling i avdeling Sør.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Utrede/behandle pasienter med ruslidelser ved behov
 • Somatiske undersøkelser
 • Medisinering
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam)
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Deltakelse i vaktordning
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern eller TSB
 • Medisinskfaglig reflektert
 • Holde høy faglig standard og har gode fagkunnskaper
 • Søkere må ha god beherskelse av norsk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende
 • Målrettet og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, og evne til å kommuniserer godt med pasienter og kollega
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Tilrettelegging for spesialisering
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Heidi Haukebøe Vik
Tittel: Psykologspesialist/Enhetsleder
Telefon: 91549064
Hjemmeside
Arbeidssted
VPP Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad