Kort om arbeidsgiver

Er du engasjert og har lyst å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av kvalitetsforbedring og å gi den beste pasientbehandlingen? Er du opptatt av samarbeid med kommunehelsetjenesten for å bidra til bedre psykisk helse og mindre uttalte rusproblemer i lokalbefolkningen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre.

UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten i Avdeling Sør. Vi tilhører Psykisk helse- og rusklinikken, og spesialistutdanningen vil foregå innenfor rammene i denne klinikken. Klinikken omfatter det samlede tilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.

Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant Akutt Team og Psykiatrisk sengepost. Våre primæroppgaver er utredning og behandling av personer med psykiske lidelser og ruslidelser, veiledning til kommunalt hjelpeapparat, utdanning av helsepersonell og forskning innenfor psykisk helse. Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten dekker pr. i dag 6 kommuner. Senteret er tilknyttet lokalsykehuset i Narvik, og i 2022 er det planlagt flytting til helt nytt sykehus på byens beste tomt. Her er det planlagt tett samhandling mellom de ulike fagfeltene innenfor psykiatri, TSB og somatikk. I tillegg vil det legges opp til nær samhandling med kommunehelsetjenesten.

Vi søker kandidat som ønsker å jobbe i Avdeling Sør og som ved endt utdanning vil få muligheten å jobbe som legespesialist ved UNN med arbeidssted Narvik. De endrede kravene i spesialistutdanning i psykiatri vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Noe av utdanningsløpet vil måtte skje i Tromsø.

I tillegg til å ha et veldig spennende lokalsykehus kan Narvik by på særdeles spektakulære turmulighetene. Rett utenfor døren ligger naturen klar, sommer som vinter. Kanskje Norges flotteste alpinanlegg ligger så å si i sentrum av byen. Alt fra tindebestigning til dykking på krigsvrak skjer i umiddelbar nærhet til byen. Byen kan også friste med et aktivt og variert kulturtilbud. Gode tog- og flyforbindelser.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne
 • Somatiske undersøkelser
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • Medisinering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Utadvendt
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veiledning under spesialistutdanningen
 • Faglig og personlig utvikling
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø
 • Mulighet til å bidra inn i et spennende fagfelt i utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og rekruteringstillegg
 • Arbeidssted:
  Fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF
  Fase 2 - Avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Narvik  

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Turid Storjord
Tittel: Enhetsleder VPP/psykologspesialist
Telefon: 76968600
E-post: turid.storjord@unn.no
Navn: Tore Johan Erland Opdahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 76968629
Hjemmeside
Arbeidssted
VPP Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik