Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye medarbeider?
Harstad Kommune har ledig avtalehjemmel for fastlege ved Kanebogen legesenter i fra 01.07.2020.
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
 
- Norsk autorisasjon
- Fullført turnus/LIS1-tjeneste
- Oppfylle krav for rett til HELFO refusjon
 
Minoritetsspråklige søkere bør ha fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1, men dette kan fravikes dersom du kan dokumentere god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk.
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi ønsker at du:
Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibiltet i forhold til oppgaver. Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
- Oppfølging av pasienter på fastlege listen
- Delta i øyeblikkelig hjelp dekning på legesenteret
- Bidra i avtalte oppgaver intern på legesenteret
 
Litt om oss:
Harstad kommune har 32 fastleger fordelt på 6 legesenter, 4 private og 2 kommunalt.
 
Den ledige hjemmelen er lokalisert til Kanebogen legesenter som holder til i Nessevn. 2 B, omlag 4 km fra Harstad sentrum og 1 km fra Kanebogen senter. Kanebogen legesenter er et veldrevet legesenter med godt utvklede rutiner/prosedyrer. 3 av de gjenværende legene er spesialister i allmennmedisin og vil kunne gi nødvendig veiledning til
en ny kollega.
 
Listestørrelse pr 01.12..2019: 850  (Kommunen har behov for å øke listekapasiteten.)
 
Fastlegehjemlene kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke. Nye leger vil om ønskelig kunne bli fritatt det første året.
 
Legene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt
sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager.
 
De økonomiske og praktiske vilkårene må avtales direkte med fratredende lege.
Hjemmelen er ledig som fastlege næring og som vikariat i 1 år. Skulle du ønsker å være vikar som fastlege i 1 år, så er det mulig i denne hjemmelen.
 
Harstad kommune:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger)
 
i Harstad kommune får du:
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
 
Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
 
Ta kontakt med våre kontaktpersoner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christine Strøm Skogstad
Tittel: Kanebogen legesenter
Telefon: 948 28 303
E-post: christinestroem@gmail.com
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90893586
E-post: oyvind.arntzen@harstad.kommune.no
Arbeidssted
Kanebogen Legesenter
Nesseveien 2 B
9411 HARSTAD