Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe med akuttmedisin ved Norges største akuttsykehus?
Avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus har
ledig fast stilling som overlege. Avdelingen består av Akuttmottaket, Akutt
24/observasjonspost og legeseksjonen, og har til sammen cirka 150 årsverk. Overlegegruppen
skal i løpet av 2020 utvides fra 4 til 8 stillinger som ledd i sykehusets satsning
på den akutte sløyfen.

Akuttmottaket Ahus har et av landets travleste akuttmottak med dyktige og
interesserte ansatte og håndterer et bredt spekter av pasienter. Årlig mottar
akuttmottaket i overkant av 44,000 pasienter. Akuttmedisin er et satsningsområde
for Ahus. Målet vårt er å skape sikker pasientflyt med høy kvalitet uten
unødvendig venting.

Observasjonsposten har 23 senger, og tar i mot alle kategorier av pasienter som
med tidlig diagnostikk og behandling kan forventes å skrives ut i løpet av ett
døgn. Organisert under observasjonsposten har vi også en avklaringsenhet som
består av en akuttpoliklinikk og 6 observasjonssenger, som håndterer pasienter
med lav medisinsk hastegrad som ellers ville ha ventet lenge i akuttmottaket.

Arbeidsoppgaver

 • Visittgang og supervisjon av LIS i observasjonsposten Akutt24
 • Akuttpoliklinikk
 • Konfereringstelefon for henvendelser utenfra
 • Triage i akuttmottak
 • Beslutningsstøtte i akuttmottak
 • Opplæring av LIS i akuttmedisinske prosedyrer
 • Supervisjon og oppfølging av medisinstudenter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i relevant spesialitet, eventuelt snart ferdig spesialist
 • Erfaring fra arbeid i akuttmottak vektlegges
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig flytende

Personlige egenskaper

 • Opptatt av god og effektiv pasientbehandling
 • Interesse for klinisk ledelse og tverrfaglig samarbeid
 • God evne til samhandling på tvers av fagområder og omsorgsnivåer
 • Ønske om å bidra til utvikling av fagområdet akutt- og mottaksmedisin
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Vi tilbyr

  • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Gode velferdstilbud
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Kontaktpersoner
  Navn: May-Liss Hatleskog
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 90652582
  Navn: Eirik Pettersen
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 91761746
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Akuttmedisin, Akershus universitetssykehus HF
  Sykehusveien 25
  1474 Nordbyhagen