Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å forme morgendagens utdanning av legespesialister ved Oslo Universitetssykehus?

OUS vil være ledende innen utdanning, og er Norges største utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering (LIS).  Vi har 45 spesialiteter og over 1000 LIS under utdanning. Det er nylig innført en ny spesialitetsstruktur med læringsmål innen alle spesialiteter. Det stilles nå tydeligere krav til kompetansevurdering, veiledning og supervisjon.

Vi søker etter en utdanningskoordinerende overlege i 100 % fast stilling, som skal bidra i videreutviklingen av denne reformen.

OUS har så langt utpekt 67 utdanningsansvarlige overleger med særlig ansvar for tilrettelegging av opplæringsoppgaver for sine spesialiteter. Du vil arbeide tett sammen med disse, i utviklingen av gode utdanningstiltak i helseforetaket. Du vil også inngå i et regionalt og et interregionalt samarbeid om den nye modellen og vil ha et nært samarbeid med Regionalt Utdanningssenter HSØ.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning

Søknaden skal inneholde:

•Søknads-/motivasjonsbrev og CV
•Beskrivelse av kvalifikasjoner innen utdanning/pedagogikk, undervisning og formidling, administrasjon og ledelse.
•Publikasjonsliste

Vi søker en engasjert lege med spesialistkompetanse og med spesiell interesse for utdanning av LIS. Personlig egnethet vektlegges

              

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forbedring og strategisk utvikling av spesialistutdanningen for leger i OUS. 
 • Arbeide koordinerende og strategisk inn mot utdanningsansvarlige overleger for de enkelte spesialitetene, veiledere og LIS, for å identifisere felles utfordringer og finne gode løsninger. Bidra i utviklingen av ulike utdanningstiltak. 
 • Samarbeide om LIS utdanningen både regionalt og interregionalt.
 • Bidra med å evaluere LIS utdanningen ved OUS.    

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen.
 • Spesialistutdanning (eller slutten av spesialistutdanningen).
 • Ønskelig med forskningserfaring.
 • Erfaring og kunnskap om spesialistutdanning av leger.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og god forståelse for driftsutfordringer i sykehus.
 • Erfaring med, og kompetanse innen utdanning og undervisningsvirksomhet God systemforståelse.

Personlige egenskaper

 • Er metodisk og systematisk
 • Evner å bruke nettverk til å nå mål
 • Samarbeider godt med andre
 • Utfører planer med engasjement og gode resultater
 • Kommuniserer klart, presist og strukturert
 • Er klar over egne styrker og svakheter

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø der den enkeltes spesialkompetanse blir høyt verdsatt.
 • Faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Direktørens stab forskning, innovasjon og utdanning
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Søyland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 99624022
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4168351740
Arbeidssted
Direktørens stab forskning, innovasjon og utdanning
Kirkeveien 166
0450 Oslo