Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver 
 • Listelengde: 1000  innbyggere
 • Det er åpent for pasienter fem dager i uken. 
 • Deltakelse i legevakt: Utenom kontortiden er det interkommunal legevakt fra klokken 16 til 08.  Legevakten har nye lokaler på Helsehuset i Elverum. 
 • Legevakt på dagtid (kl 8 – 16) rullerer mellom fastlegene
 • Hjemmelsinnehaver har i dag ikke kommunal deltidsstillingstilling, men kommunen tar forbehold om plikt til deltidsstilling hvis det blir behov for det enten fast eller ved ferie og annet fravær. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet som fastlege og kollega i senteret
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
For stillingen gjelder:
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk.
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Ina Aarskog
Tittel: fastlege
Telefon: 959 37 159
E-post: inaaarskog@gmail.com
Arbeidssted
Activia legesenter
St. Olavs gate 5
2406 ELVERUM