Kort om arbeidsgiver
Avdeling for hjertesykdommer er en av de største i Medisinsk divisjon og består av : hjerteovervåkning, sengeposter, poliklinikk, dagavdeling, brystsmerteenhet, Seksjon for hjerteultralyd, Seksjon for arytmi inkludert deviceimplantasjoner og egen Seksjon for koronar angiografi/PCI. Hjerteavdelingen har 180 ansatte og over 6000 innleggelser i året. Vi utfører omfattende kardiologisk diagnostikk og behandling på Universitetssykehusnivå. Hjerteovervåkningen har 11 overvåkningssenger og 1500 innleggelser per år. De to angiografilaboratoriene er lokalisert i direkte tilknytning til seksjonen. PCI virksomheten har ført til betydelige endringer i aktiviteten på hjerteovervåkningen og gir spennende faglige utfordringer og muligheter. I tillegg til vanlig akuttkardiologisk behandling, gis det behandling med non-invasiv respirasjonsstøtte på hjerteovervåkningen. Vi har også aorta-ballongpumpe i bruk. Det er godt samarbeid og kort avstand mellom hjerteovervåkningen, medisinsk overvåkning og generell intensiv,

Vi har en professor og en amanuensis ansatt i avdelingen.
Nå har vi ledig  et 12 månders vikariat for spesialist i kardiologi.   

Alle må søke elektronisk. 


Arbeidsoppgaver
 • Tjenesten innbefatter arbeid på hjerte sengepost, hjerteovervåkning og poliklinikk. Deltakelse i 9-delt vaktordning,
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i indremedisin og kardiologi 
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Fokus på kompetanseheving og forbedringsarbeid 

Personlige egenskaper
 • Effektive og gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
 • Strukturert
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Et spennende fagfelt
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 • Kort reisevei fra Oslo 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Torhild Pynten Ugelstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67964473
E-post: torhild.ugelstad@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN