Kort om arbeidsgiver
Bergen kommune skal etablere et kommunalt fastlegekontor i ALREK Helseklynge, som er under oppføring, og planlegges ferdigstilt i august 2020. ALREK helseklynge vil bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse og omsorgsløsninger i primærhelsetjenesten, og er et samarbeid mellom Bergen kommune, Norce, HVL, Haraldsplass, Hordaland Fylkeskommune, Helse Bergen, FHI og VID. Det nyopprettede fastlegekontor skal være tett knyttet til forsknings og utdanningsmiljøene.  Legekontoret skal ha 5 legeårsverk, 2 årsverk spesialist, 3 årsverk ALIS. Planlagt oppstart er 1.9.2020. Det er behov for at den som skal være overordnet medisinsk faglig ansvarlig starter før oppstart av senteret, og deltar i  etableringsfasen av legekontoret.   Derfor lyses denne stillingen ut tidligere enn de andre stillingene.

Arbeidsoppgaver
Overordnet medisinsk faglig ansvar på legekontoret.
Arbeid som fastlege, veiledning av ALIS og evt LIS 1,
Aktiv deltagelse i etableringsfasen, spesielt i forhold til prosedyrer og kvalitetssystem.
Aktiv deltagelse i samhandlingen i Helseklyngen, spesielt knyttet opp mot forskning, innovasjon og undervisning som foregår i helseklyngen
Plikt til legevakt 

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin.
Ønskelig med erfaring innen veiledning, ledelse, forskning og prosjekt. 

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Resultatorientert 

Vi tilbyr
Fast kommunal stilling på nyopprettet legekontor i en framtidsrettet helseklynge hvor forskning, innovasjon og utdanning innen folkehelse og primærhelsetjenesten er i fokus.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Etat for helsetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Brita Øygard
Tittel: Etatsdirektør
Telefon: 476 22 199
E-post: brita.oygard@bergen.kommune.no
Navn: Karsten Sylta
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 906 91 169
E-post: karsten.sylta@bergen.kommune.no
Arbeidssted
ALREK Helseklynge
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image