Kort om arbeidsgiver

Ledig fastlegehjemmel ved A klinikken Lørenskog.

På legesenteret er det to fastleger. I samme bygg har pasientene også tilgang til øyelege, hudlege, gastroenterolog, psykiater, bandasjist og apotek. Legesenteret har tilknyttet privat legevakt kveld og helger. Fastlegepraksisen er innarbeidet i trivelige og moderne lokaler. Lokalene består av fem legekontor, resepsjon, undersøkelsesrom, akuttrom, laboratorium, treningsrom, venterom og felles lunsjrom. Legesenteret er velutstyrt med bl.a. spirometri, 24 timers BT, ekg, tryggbølgemaskin, fremtidsrettet EPJ system (Pridok) med mulighet for hjemmekontor og videokonsultasjon. Det er et godt etablert faglig og hyggelig arbeidsmiljø, hvor flere av personellet har arbeidet siden etablering. Legesenteret har egen daglig leder som sikrer god drift. A klinikken Lørenskog legger stor vekt på å bevare det gode miljøet på senteret og ønsker ny kollega velkommen til å bidra til dette. Listen som lyses ut er relativt nyoppstartet og er per i dag på ca. 335.

 Tiltredelse snarest mulig. 

 Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
Navn: Amir David Arden
Tittel: Fastlege
Telefon: 91917575
E-post: arden@aklinikken.no
Navn: Steffen Rosenberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48211614
Arbeidssted
    Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Skårersletta 18
1473 Lørenskog