Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 4 omsorgssentre: Haugtun, Snertingdal, Åslundmarka og Nordbyen.
Det er 4 leger tilknyttet tjenesten, samt at kommuenes LIS1, er på Haugtun 1 d/u.

Hovedbasen for legene er på Haugtun omsorgssenter, men legene har visitter/tilsyn på alle omsorgssentrene.

Haugtun har 4 KAD senger(kommunale akutte døgnplasser ), 15 kortidssplasser, 6 palliative plasser, 6 rehabiliteringssenger, og 28 plasser for personer med demens.

Alle omsorgssentrene har faglig sterk og god sykepleiedekning.

Tjenesten har spesialist i geriatri og spesialist i allmennmedisin, samt en lege i spesialisering, og søker nå etter en ny kollega. 

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng. 

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehablitiering, lindring og psykogeriatri.
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, og pårørendesamtaler.
 • Internundervisning.
 • Veiledning av LIS1.
 • Deltakelse i hjemmevaktordning lørdag og søndag kl 09.00-16.00.
 • Kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Erfaring fra og engsjement for fagfeltet, gjerne spesialist, eller langt i spesialiseringsforløp.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Berherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser og pensjonsordning i KLP
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Internundervisning, inkludert fjernundervisning i geriatri hver andre tirsdag.
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs.
Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig 
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, 
religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist    06.01.2020    Utlyst dato    09.12.2019    Vårref    3867
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dag Rasmussen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 908 68 952
Navn: Lene F. Berntzen
Tittel: Tjenesteleder Helse
Telefon: 994 77 850
Arbeidssted
Haugtun oms.senter sykehjem
Storgata 33
2821 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image