Kort om arbeidsgiver
Hvaler kommune søker en spennende og viktig nøkkelstilling for deg som ønsker å være lege i Hvaler kommune. Vi ser frem til din søknad.
 
Hvaler kommune er en øykommune med over 830 øyer, og i tillegg holmer og skjær, med fastboende sentrert til 7 av øyene. Her er det gode muligheter til å utforske sjøliv- og aktiviteter, så vel som flotte turområder langs kyststier og skogs-/landbruksområder. Det er kort vei til Østfoldbyene Fredrikstad og Sarpsborg, og busser direkte til Oslo. Vi har gode barnehagetilbud med stort fokus på nærheten til naturen. Skolene er i utvikling og nærmer seg sammenslåing til en ny moderne skole.
Det er mange muligheter til å engasjere seg i ulike organiserte fritidsaktiviteter.

Velkommen til Hvaler

Se mer om hva Hvaler har å by på her: https://youtu.be/jS5Gu2aYWGI 
 


Beskrivelse og oppgaver
Stillingen inneholder oppgaver og ansvar som kommuneoverlege i tillegg til oppgaver som lege ved sykehjem og helsestasjon.
Hvaler kommune har pr tiden 1 årsverk som kommuneoverlege/lege og i tillegg 3 fastleger og en Lis1 lege (lege i spesialisering). Vi har et flott sykehjem som nylig er rehabilitert og utvidet til 36 sykehjemsplasser. Sykehjemmet er et av kommunens store stoltheter med langtidsplasser, korttidsplasser og plasser for skjermet enhet. Korttidsplassene benyttes også til rehabilitering. Det er tilknyttet fagpersonell som fysio- og ergoterapeuter til sykehjemmet.

Hvaler kommune er i startfasen av oppbyggingen med etablering av ny enhet for friskliv, læring og mestring. Vår nye kommuneoverlege vil være en viktig ressurs med planlegging og utvikling av den nye tjenesteenheten. Forebyggende arbeid skal prioriteres, og dette vil kreve endring av fokus til mer forebygging og tverrfaglig arbeid for våre medarbeidere.

Hvaler kommune har stort fokus på innovative tjenester og velferdsteknologi. Det forutsettes at vår nye lege ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk for hvordan morgendagens tjenester skal formes.

Kommuneoverlegen/legen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre faggrupper i kommunen som samfunnsutvikling, areal, plan og byggesak, psykiatri, NAV og oppvekst. Fredrikstad og Hvaler kommune har formalisert samarbeid innenfor miljørettet helsevern og smittevern.


Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege med relevant spesialistgodkjenning.
 • Gjerne interesse for og/eller erfaring/utdanning innen geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og/eller samfunnsmedisin.
 • Særskilt relevant erfaring og/eller kompetanse kan oppveie for kravet til spesialistgodkjenning.  
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.   
 • Helhetstenkende og utviklende.
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet. 
Personlig egnethet vektlegges. 


Vi tilbyr
 • Spennende 100 % stilling med varierte oppgaver og ansvar. Stillingen kan avtales som deltidsstilling om ønskelig. 
 • Tilrettelegging for videreutdanning i tråd med kommunens interesser og behov. 
 • Flott arbeidsplass med fantastisk beliggenhet.
 • Ansettelse i henhold til kommunale vilkår.  
Politi / Tuberkulose attest. For å hindre spredning av tuberkulose og MRSA blant ansatte og innbyggere i Hvaler kommune må nyansatte levere skjema: “Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser” før oppstart.  
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
SYkehjem / helsestasjon
Kontaktpersoner
Navn: Amund Bjørke
Tittel: Konstituert kommunalsjef friskliv, læring og mestring
Telefon: 0047 996 38 085
E-post: amub@hvaler.kommune.no
Navn: Knut Tore Eide
Tittel: Konstituert kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 0047 941 50 974
E-post: ktei@hvaler.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Kommuneoverlege
Arbeidssted
Dypedalåsen Vesterøy og rådhuset Skjærhalden
Dypedalåsen
1684 VESTERØY