Kort om arbeidsgiver
100% vikariat som fastlege
 
Vi søker en allmennlege for et vikariat i perioden 1/3-2020 til 1/11-2020.
Os legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger, samt LIS 1. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes.
 
Legene har fast lønn.  
Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.
 
Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.9 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.
 
Den ledige hjemmel har ca 900 pasienter på listen.
 
Krav til kompetanse
  • Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner. 
  • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norske lovverk.
  • Autorisasjon som lege.
  • Førerkort klasse B. Bør disponere bil.
  • Gode digitale ferdigheter
 
Vi tilbyr
  • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • God oppfølging.
 
Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og  funksjonsnedsettelser.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
 
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Søknad sendes
Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via  funksjonen "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og  vitnemål må medbringes til intervju.
 
 
Kontaktperson
Helge Lund, virksomhetsleder Helse, tlf: 91177940, mobil: 91177940, helge.lund@os.kommune.no
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Os kommune
Helsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Helge Lund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 91177940
E-post: helge.lund@os.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegevikariat
Send søknad på mail
Arbeidssted
Os legekontor
Rytrøa 14
2550 OS I ØSTERDALEN