Kort om arbeidsgiver

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt
opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik
med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene
ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert
på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Døgnseksjonen består av to team med til sammen 17 behandlingssenger, i tillegg to
brukerstyrte plasser. Seksjonen har to overlegestillinger, to LIS stillinger og
tre psykologspesialiststillinger.

Døgnseksjonen er godkjent for 9 måneders fordypningstid «allmenpsykiatrisk tjeneste på DPS
døgnnivå». Den som ansettes inngår i rotasjonsordningen i klinikk for
psykisk helse og rus. Arbeidsgiver tilrettelegger for at man får tellende
tjeneste så raskt som mulig.

Vi har ledig fast 100 % stilling som lege i spesialisering fra mars 2020.

Arbeidsoppgaver

 
 • Vurdering, utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne
 • Somatiske undersøkelser
 • Differensialdiagnostiske vurderinger
 • Tverrfaglig samarbeid internt/ eksternt Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig       

Personlige egenskaper

 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Godt faglig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Obligatorisk LIS undervisning er organisert klinikkovergripende, og holdes ukentlig på psykiatrisk avdeling Blakstad
 • Nært og godt samarbeid mellom de ulike team, seksjoner og avdelingene
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst      
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Gjermund Solli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 971 23 099
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Døgnseksjonen Konnerud
Thorsbergveien 20
3032 Drammen